BOT VIET NAM » Khóa học lập trình JAVA

Khóa học lập trình JAVA

Mục tiêu khóa học

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao và những kỹ năng cần thiết về lập trình Java để xây dựng các loại ứng dụng.
 • Trang bị cho học viên những kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên sâu để vận dụng xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh theo hướng đối tượng, đa dạng hóa các thể hiện giao diện và các xử lý phức tạp đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều thành phần.
 • Hướng dẫn học viên cách thiết kế giao diện web thân thiện, hiện đại, có thể tương thích với mọi trình duyệt và hiển thị trên mọi thiết bị (responsive) khi xây dựng website.
 • Rèn luyện phong cách lập trình, kỹ năng làm việc nhóm… Giúp học viên làm quen với môi trường làm việc tại các công ty phần mềm.

Chứng nhận/ bằng tốt nghiệp

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ “Lập trình viên JAVA” 
 

Ai sẽ tham gia khóa học

 • Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình
 • Sinh viên khoa CNTT ở các trường ĐH, CĐ

Thời gian/học phí

 • Thời gian học: 3 tới  6 tháng, 3 giờ x 2 buổi/1 tuần
 • Tổng số giờ: 120 giờ
 • Học phí: (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)

Nội dung

 • Tổng quan ngôn ngữ lập trình Java, môi trường phát triển ứng dụng
 • Các kiểu dữ liệu cơ sở
 • Thiết kế và xử lý giao diện
 • Truy xuất tập tin
 • Mảng và các thao tác trên mảng
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Sử dụng dịch vụ – network
 • Collection và Generic
 • Lớp lồng cấp Inner Class
 • Làm việc với XML
 • Truy xuất CSDL
 • Design Pattern – xây dựng cấu trúc hiệu quả cho ứng dụng
 • Giới thiệu J2EE – phát triển ứng dụng phân tán, kiến trúc đa tầng
 • Giao thức Web: Network, HTTP, HTML
 • Servlet – chuyển giao trực tiếp các dịch vụ Web đến trình duyệt
 • Sử dụng Bootstrap thiết kế website
 • JSP – Java Server Page
 • Mô hình MVC (Model – View – Controller)
 • Ứng dụng mô hình MVC với JSP và Servlet
 • Mô hình Spring MVC
 • Mô hình Java Persist và Hibernate
 • Mô hình EJB – Enterprise JavaBeans
 • Session Bean
 • Message Driven Bean
 • Entity Beans
 • Ngôn ngữ truy vấn Java Persistence (JPQL)
 • Tích hợp các plugin (Facebook, Google, Twitter…) vào website.
 • Tích hợp editor vào trang Web
 • Bảo mật trong EJB
 • Bảo trì website
 • Triển khai website lên các ứng dụng server như Tomcat EJB, Jboss…

 

Phần mềm sử dụng

 • Windows 7.0
 • Eclipse (plugin Windows Builder Pro)
Những lợi ích bạn sẽ có được qua khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có khả năng:

 • Áp dụng tốt quy trình phát triển ứng dụng khi triển khai các loại ứng dụng khác nhau 
 • Sử dụng Design Pattern để tạo cấu trúc tốt cho ứng dụng.
 • Sử dụng Bootstrap thiết kế website có khả năng tương tác cao, tương thích với mọi trình duyệt và hiển thị trên mọi thiết bị.
 • Xây dựng và triển khai ứng dụng Win với J2SE; ứng dụng Web với J2EE, Servlet và mô hình MVC, MVC Spring
 • Áp dụng công nghệ EJB, Tomcat EJB, JBoss…
 • Làm việc nhóm, quản lý thời gian hiệu quả
 • Lập trình có phong cách, có tư duy

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ

Mr Vu: 0967.783.497
Mr Nhật: 0936.156.031
Skype: john.do.vn

Email : botvn.net@gmail.com

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *